اين وب سايت شخصی و در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی فعاليت دارد
اطلاعات بیشتر در وبلاگ

پژوهش ها و آثار

- مقاله ها:علی اکبر سرپرست


دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

 (کتابداری و اطلاع رسانی )

 (PH.d) in information and science and Knowledge

دانشگاه خوارزمی

کتابخانه مرکزی

مدرس دانشگاه

کرج: خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

زمینه های فعالیت:

v    مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

v    الگوی مدیریت سایبرنتیک

v    مدیریت تعاملی

v    مدیریت استراتژیک

v    امنیت داده و اطلاعات

v    سیستم عامل ویندوز و مایکروسافت

Make a free website with Yola